تبلیغات
گروه مهندسی برق دانشگاه تربت حیدریه - راهنمای پر کردن فرم اشکالات تحصیلی

کسانی که هرگونه درخواستی دارند که خارج از رویه معمول میبایست انجام شود، مثلا

1-      درسی را افتاده اند و آن درس پیش نیاز دروس دیگر بوده و اکنون نمیتوانند انتخاب واحد کنند و درخواست دارند پیش نیازی آن درس تبدیل به هم نیازی شود

2-      درسی را افتاده اند و گروه آنرا ارائه نکرده است و درخواست دارند آن درس را با گروه دیگری اخذ کنند (مثلا درس ریاضیات مهندسی را افتاده اند، حالا متوجه شده اند که گروه مهندسی مکانیک همین درس را ارائه داده و سرفصل و تعداد واحد آن با سرفصل و تعداد واحد درس ارائه شده در گروه مهندسی برق یکسان است، این عده متیوانند در صورت صلاحدید مدیر گروه این درس را با گروه مکانیک اخذ کنند.)

3-      دانشجوی ترم آخر هستند و میخواهند دروس بدون رعایت پیش نیازی برایشان ارائه شود.

4-      دانشجوی ترم آخر نیستند؛ اما تعداد واحد های انتخابی آنها از حد مجاز کمتر است و درخواست دارند درس دیگری برای آنها ارائه شود.

5-      به علت مشروطی یا ... تعداد واحد کمتر از 14 واحد انتخاب کرده اند و لازم است با اینکه کمتر از 14 واحد دارند، این ترم برای آنها ترم تحصیلی در نظر گرفته شود و از سوی آموزش حذف ترم نشوند

و ...

لازم است:

1-       به انتشارات مراجعه کنند

2-      فرم اشکالات آموزشی را تهیه نمایند.

3-      در فرم اشکالات آموزشی به طور دقیق و واضح اشکال مورد نظر خود را بنویسند، مثلا:

” بنده درس ریاضی 1 را افتاده ام و چون این درس پیش نیاز درس ریاضی 2 و معادلات دیفرانسیل و مدار 1 است، نتوانسته ام این دروس را در انتخاب واحد اخذ کنم، لذا درخواست میکنم پیش نیازی درس ریاضی 1 برای ریاضی 2 تبدیل به هم نیازی شود"

یا

"بنده دانشجوی ترم آخر هستم و با توجه به اینکه با اخذ حداکثر 24 واحد در این ترم فارغ التحصیل میشوم، درخواست میکنم این تعداد واحد را به من ارائه دهید"

یا

"بنده دانشجوی ترم 2 مهندسی مخابرات هستم و در ترم گذشته درس ریاضی مهندسی را افتاده ام، اکنون این درس با سرفصل و تعداد واحد مشابه در گروه مکانیک ارائه شده است، خواهشمند است در صورت امکان اجازه دهید بنده این درس را با گروه مکانیک اخذ کنم."

یا

" بنده دانشجوی ترم سه مهندسی برق هستم ، به علت افتادن چنیدن درس در ترم جاری نتوانستم بیشتر از 12 واحد انتخاب کنم، حال با توجه به اینکه حداقل تعداد واحد مجاز 14 واحد میباشد تقاضا دارم ترم جاری برای من جزو سنوات در نظر گرفته شده و حذف ترم نشوم"

یا

"بنده دانشجوی ترم 2 مهندسی برق پیوسته میباشم، با توجه به اینکه درس ریاضی 2 (به ارزش 3 واحد) را در ترم جاری افتاده ام و این درس پیش نیاز 9 واحد از دروس ترم آینده ی من است و پاس نکردن آن مشکلات زیادی برای اینجانب ایجاد میکند، درخواست دارم اجازه دهید این درس را به صورت مهمان در ترم تابستان ، در دانشگاه فردوسی مشهد (دانشگاه دولتی) اخذ نمایم.  ضمنا این درس به صورت حضوری در دانشگاه فردوسی ارائه شده است.

یا

"بنده دانشجوی ترم آخر مهندسی مخابرات هستم و تنها 8 واحد از واحدهای من باقی مانده که با گزراندن آنها فارغ التحصیل میشوم، لطفا در صورت امکان این واحدها را به من در تابستان ارائه نمایید."

 

یا

 

" بنده دانشجوی ترم 3 مهندسی تکنولوژی مخابرات ناپیوسته میباشم، با توجه به اینکه آمار و احتمالات را نتوانسته ام پاس کنم و این درس در گروه مهندسی برق ارائه نشده است، اما با سرفصل و تعداد واحد مشابه در گروه مکانیک ارائه شده است، لطفا اجازه دهید در صورت امکان این درس را با گروه مکانیک اخذ کنم"

...

 

4-      سپس این فرم را به مدیر گروه ارائه دهند، مدیر گروه در صورت صلاحدید در هریک از موارد ذکر شده تصمیم گیری خواهد کرد.

·         دقت کنید که چنانچه درسی را به صورت هم نیاز اخذ کنید، در صورتی که آن درس را پاس نکنید تمام دورس هم نیاز شده با آن درس نیز از پرتال شما حذف خواهد شد.

 

 

·         فرم را کامل پر کنید، میبایست معدل و تعداد واحد پاس شده ی شما در فرم درج شده باشد و هیچ قسمت خالی در فرم وجود نداشته باشد.

·         فرم را حتما حتما امضا کرده و تاریخ بزنید.

 

Admin Logo
themebox Logo