تبلیغات
گروه مهندسی برق دانشگاه تربت حیدریه - راهنمای اخذ درس معرفی به استاد

گروه مهندسی برق برای دانشجویان ترم آخر تسهیلاتی قائل میشود تا این دسته از دانشجویان هرچه سریعتر فارغ التحصیل شوند.  چنانچه دانشجویی تمامی دروس خود را گذرانده باشد (یعنی ترم آخر وی تمام شده و نمرات تمامی دروس وی اعلام شده و حداکثر 6 واحد درسی برای او باقی مانده، 2 تا سه واحدی) و تنها با گزراندن دو درس فارغ التحصیل شود، میتواند این دو درس را به صورت معرفی به استاد اخذ نماید.  دقت کنید اگر برای کسی 6 واحد باقی مانده و این 6 واحد 3 درس دو واحدی است (از دو درس بیشتر است) نمیتواند از این قانون استفاده کند.

·         برای انتخاب درس معرفی به استاد میبایست:

1-     تمامی نمرات دانشجو اعلام شده باشد (باید برای آموزش ثابت شود که شما فقط با گزراندن حداکثر دو درس که واحد عملی ندارند، فارغ التحصیل میشوید).

2-     حداکثر دو درس (نهایتا شش واحد) از دروس دانشجو باقی مانده باشد و که با پاس شدن این دو درس، دانشجو فارغ التحصیل شود. دقت کنید حتما حتما باید با پاس کردن این دروس دانشجو فارغ التحصیل شود، لذا چنانچه شما 3 درس دارید (مثلا ریاضی + فیزیک + کارآموزی)، میبیاست اول یکی از درسها را به صورت طبیعی پاس کنید، مثلا کارآموزی را در تابستان بگزرانید و وقتی نمره ی آن ثبت شد برای اخذ معرفی به استاد اقدام کنید.

3-     چنانچه درسی واحد عملی دارد (یا خودش آزمایشگاه است و یا درس به صورت نظری ارائه شده، اما در سرفصل ان مقداری ساعت عملی هم تعیین شده) نمیتوانید آنرا به صورت معرفی به استاد انتخاب کنید و میبایست در کلاس شرکت کنید.

 

·         مراحل اخذ درس معرفی به استاد:

1-     ثبت تمامی نمرات ترم قبل در پرتال  (یعنی باید تمامی نمرات شما اعلام شده باشد و توسط استاد تایید نهایی گردیده باشد).

2-     اخذ فرم درس خارج از تقویم (معرفی به استاد) از انتشارات

3-     پر کردن فرم در آموزش و تایید آموزش مبنی بر اینکه تمامی واحدهای دانشجو غیر از حداکثر 2 درس تمام شده و دانشجو با پاس کردن این دو درس فارغ التحصیل میشود (بدون امضا کردن این بخش مراجعه نکنید).

4-     مراجعه به مدیر گروه و تعیین استاد درس توسط مدیر گروه

5-     اخذ نامه ی معرفی نامه از آموزش به استاد معرفی شده

6-      هماهنگی با استاد معرفی شده و امتحان (میبایست شخصا با استاد هماهنگ کنید، منابع امتحانی را بپرسید و درخواست کنید استاد ساعتی برای امتحان گرفتن به شما اختصاص دهد).

7-     تحویل فرم پر شده توسط استاد به آموزش و پیگیری تا ثبت نمره از  طریق آموزش (معمولا درس معرفی به استاد در پرتال استادی که شما به وی معرفی شده اید ثبت میشود، شما میبیاست از استاد درخواست کنید تا نمره ی خود را از طریق پرتال وارد کند).

 

Admin Logo
themebox Logo