تبلیغات
گروه مهندسی برق دانشگاه تربت حیدریه - راهنمای انتخاب واحد دانشجویان ترم آخر

دانشجویان ترم آخر پیوسته و ناپیوسته به 3 دسته تقسیم میشوند:

1-      کسانی که به صورت طبیعی انتخاب واحد کرد ه اند و این ترم فارغ التحصیل میشوند (با انتخاب حداکثر 24 واحد).

2-     کسانی که انتخاب واحد کرده اند، اما تعدادی واحد دارند که این ترم ارائه شده، ولی به علت عدم رعایت پیش نیاز و هم نیاز نتوانسته اند اخذ کنند.

3-     کسانیکه انتخاب واحد کرده اند، تعدادی واحد را به علت اینکه ارائه نشده بود نتوانسته اند اخذ کنند.

 

 

ضمن تشکر  ویژه از دسته اول، دسته ی دوم و سوم

·         اگر با انتخاب این واحدها (حداکثر 24 واحد)  این ترم فارغ التحصیل میشوند، یا :

·         اگر با انتخاب این واحدها (حداکثر 20 واحد) و حداکثر دو درس معرفی (حداکثر6 واحد) به استاد فارغ التحصیل میشوند،

در تاریخ مشخص شده به بنده مراجعه کنند، فرم اشکالات تحصیلی را پرکنند، در قسمت علت، به طور کامل و واضح دلایل خود را بنویسند، همچینن درسهایی که میخواهند اخذ کنند را بنویسند و ذکر کنند به چه علتی نتوانسته اند در حال حاضر این درسها را اخذ کنند. هدف این است هرچه سریعتر این دوستان فارغ التحصیل شوند.

 

·        دقت کنید فرم اشکالات آموزشی به صورت کامل پر شود

·        تعداد واحدهای اخذ شده ی این ترم نباید بیش از 24 واحد شود.

·        تنها در صورتی میتوانید 24 واحد اخذ کنید که با انتخابا ین 24 واحد فارغ التحصیل شوید، اگر 25 واحد باقی مانده دارید، نهایت میتوانید 20 واحد بگیرید.

 

 

مشکل این عده به دو صورت حل میشود:

 

1-     ارائه درس به صورت تک نفره:

برای این عده احتمالا تعدادی درس تک نفره تعریف میشود، یعنی درسی که دانشجو پاس نکرده است و گروه هم آنرا ارائه نداده، به صورت تک نفره برای آن فرد ارائه میدهیم، کلاسی برای این درس تشکیل نمیشود، اما دانشجو لازم است جزوه ی استاد را تهیه کند و با استاد بابت امتحان و منابع امتحانی حتما حتما حتما هماهنگ کند.

در انتهای ترم این دانشجو در روز مشخص شده ی امتحان در پرتال، در سالن امتحانات حضور میابد و امتحان میدهد.

 

2-     ارائه درس به صورت معرفی به استاد:

·        برای انتخاب درس معرفی به استاد میبایست:

1-     تمامی نمرات دانشجو اعلام شده باشد.

2-     حداکثر دو درس از دروس دانشجو باقی مانده باشد و که با پاس شدن این دو درس، دانشجو فارغ التحصیل شود.

3-     به دروس عملی و آزمایشگاهی معرفی به استاد داده نمیشود.

 

·        کسانی که برای فارغ التحصیلی میبایست درس معرفی به استاد بگیرند،  پس از اعلام قطعی کلیه نمرات ترم به من مراجعه کنند تا اساتید مربوطه را مشخص کنم.

 

·        مراحل اخذ درس معرفی به استاد:

1-     ثبت تمامی نمرات ترم قبل در پرتال

2-     اخذ فرم درس خارج از تقویم (معرفی به استاد) از انتشارات

3-     پر کردن فرم در آموزش و تایید آموزش مبنی بر اینکه تمامی واحدهای دانشجو غیر از حداکثر 2 درس تمام شده و دانشجو با پاس کردن این دو درس فارغ التحصیل میشود.

4-     مراجعه به مدیر گروه و تعیین استاد درس توسط مدیر گروه

5-     اخذ نامه ی معرفی نامه از آموزش به استاد معرفی شده

6-      هماهنگی با استاد معرفی شده و امتحان

7-     تحویل فرم پر شده توسط استاد به آموزش و پیگیری از استاد تا ثبت نمره از طریق پرتال آموزش

 

 

 

·        به گونه ای برنامه ریزی کنید که با این امکاناتی که در اختیار شما قرار گرفته، به سرعت فارغ التحصیل شوید، یعنی برنامه ریزی کنید که درس کارگاه دار و درس عملی برای شما باقی نماند، تا میتوانید آزمایشگاه ها و کارگاه ها و درسهای عملی (و درسهای نظری که قسمتی از آنها عملی است) را انتخاب کنید، چون این درسها به صورت معرفی به استاد به شما ارائه نمیشود.

 

·        طوری برنامه ریزی کنید که درس تک نفره بگیرید، و نهایتا دو درس با شرایط گفته شده در بالا به عنوان معرفی به استاد برای شما باقی بماند..

Admin Logo
themebox Logo