گروه مهندسی برق دانشگاه تربت حیدریه tag:http://torbatuni.mihanblog.com 2019-01-19T15:23:23+01:00 mihanblog.com زمان دومین ارائه کارآموزی و پروژه 2018-09-22T02:56:56+01:00 2018-09-22T02:56:56+01:00 tag:http://torbatuni.mihanblog.com/post/578 مدیر وبلاگ دانشجویان باقی مانده دروس پروژه و کاراموزی، روز دوشنبه بر اساس برنامه زیر برای دفاع حضور به هم رسانند: ردیف نام درس نام و نام خانوادگی ساعت دفاع 1 کارآموزی امید یاوری 9 2 کارآموزی احمد محمودی منظری 930 3 کارآموزی علیرضا قاسمی 10 4 کارآموزی محمدصادق غلامی 1030 5 کارآموزی علیرضا سجادپور 11 6 کارآموزی وحید راشدی 1130 7 کارآموزی بهمن ذاکرحصاری

دانشجویان باقی مانده دروس پروژه و کاراموزی، روز دوشنبه بر اساس برنامه زیر برای دفاع حضور به هم رسانند:

ردیف نام درس نام و نام خانوادگی ساعت دفاع
1 کارآموزی امید یاوری 9
2 کارآموزی احمد محمودی منظری 930
3 کارآموزی علیرضا قاسمی 10
4 کارآموزی محمدصادق غلامی 1030
5 کارآموزی علیرضا سجادپور 11
6 کارآموزی وحید راشدی 1130
7 کارآموزی بهمن ذاکرحصاری 12
8 کارآموزی مجید خندان 1330
9 کارآموزی رسول جان نثار 14
10 کارآموزی مهدی توکلی دینانی 1430
11 کارآموزی محمدرضا اسماعیل زاده 15
12 کارآموزی احمد محمدزاده 1530
13 پروژه مصطفی محزونی سنگانی 16
14 پروژه مجید ذوالفقاری 1630
]]>
اقای صفار و محمودی 2018-09-18T05:18:04+01:00 2018-09-18T05:18:04+01:00 tag:http://torbatuni.mihanblog.com/post/577 مدیر وبلاگ نمرات پروژه کسانی که پروژه ساخت داشتند رد شد، غیر از آقای صفار و محمودی، لطفا به آقای علیزاده مراجعه کنید و ببیند چرا اسم شما در لیست من نیست؟سپس به من ایمیل بزنید تا نمره شما را هم رد کنم.موفق باشید. سپس به من ایمیل بزنید تا نمره شما را هم رد کنم.
موفق باشید.

]]>
زمان مراجعه دفاع کارآموزی و پروژه دوشنبه 26 شهریو 2018-09-16T09:07:50+01:00 2018-09-16T09:07:50+01:00 tag:http://torbatuni.mihanblog.com/post/576 مدیر وبلاگ ردیف شماره درس گروه نام درس نام و نام خانوادگی   زمان مراجعه روز دوشنبه   1 2060142 1 کارآموزی سعید غلامعلی تبارفیروزجائی 9   2 2060142 1 کارآموزی احسان صادقی   930   3 2060142 1 کارآموزی محمدمهدی دری مقام   10   4 2060142 1 کارآموزی حسین حاجی زاده   1030   5 2050132 1 کا ردیف شماره درس گروه نام درس نام و نام خانوادگی   زمان مراجعه روز دوشنبه   1 2060142 1 کارآموزی سعید غلامعلی تبارفیروزجائی 9   2 2060142 1 کارآموزی احسان صادقی   930   3 2060142 1 کارآموزی محمدمهدی دری مقام   10   4 2060142 1 کارآموزی حسین حاجی زاده   1030   5 2050132 1 کارآموزی ستاره جعفری   11   6 2050132 1 کارآموزی سعید تیموری توکلی قازقان   1130   17 2060141 2 پروژه کارشناسی وحید راشدی   13   18 2060141 2 پروژه کارشناسی سجاد حسنی   1330   19 2060141 2 پروژه کارشناسی حسین حاجی زاده   14     2050131 11 پروژه محسن صفار   1430   14 2060141 12 پروژه کارشناسی سعید غلامعلی تبارفیروزجائی 15   15 2060141 3 پروژه کارشناسی علیرضا قاسمی   1530  

برای دفاع پروژه باید تمامی مواردی که قبلا در کلاس گزارش نویسی گفته شده بود را همراه داشته باشید

برای دفاع کاراموزی باید فرمهای مهر شده که در فرمت کارآموزی موجود بود را همراه داشته باشید، لازم نیست گزارشهای کاراموزی را پرینت بگیرید.

ردیف نام درس نام و نام خانوادگی زمان مراجعه روز دوشنبه
1 کارآموزی سعید غلامعلی تبارفیروزجائی 9
2 کارآموزی احسان صادقی 930
3 کارآموزی محمدمهدی دری مقام 10
4 کارآموزی حسین حاجی زاده 1030
5 کارآموزی ستاره جعفری 11
6 کارآموزی سعید تیموری توکلی قازقان 1130
7 پروژه کارشناسی وحید راشدی 13
8 پروژه کارشناسی سجاد حسنی 1330
9 پروژه کارشناسی حسین حاجی زاده 14
10 پروژه محسن صفار 1430
11 پروژه کارشناسی سعید غلامعلی تبارفیروزجائی 15
12 پروژه کارشناسی علیرضا قاسمی 1530

]]>
زمان دفاع پروژه و کارآموزی 2018-08-25T02:55:16+01:00 2018-08-25T02:55:16+01:00 tag:http://torbatuni.mihanblog.com/post/575 مدیر وبلاگ زمان دفاع پروژه و کارآموزی برای کسانی که ترم تابستان این دو درس را اخذ کرده اند، هفته اول مهر ماه میباشد، تاریخ دقیق در همان هفته اعلام میشود.زمان دفاع پروژه و کارآموزی برای کسانی که ترم بهار قبلی این دو درس را اخذ ، یعنی تابستان در حالت تمدید بوده اند، دوشنبه 26 شهریور تعیین میشود.این افراد با توجه به محدودیت های آموزش لازم است حتما در تاریخ مشخص شده ساعت 8 صبح در دانشگاه حاظر شوند.

زمان دفاع پروژه و کارآموزی برای کسانی که ترم بهار قبلی این دو درس را اخذ ، یعنی تابستان در حالت تمدید بوده اند، دوشنبه 26 شهریور تعیین میشود.
این افراد با توجه به محدودیت های آموزش لازم است حتما در تاریخ مشخص شده ساعت 8 صبح در دانشگاه حاظر شوند.


]]>
یک گزارش کارآموزی نمونه 2018-07-27T05:46:38+01:00 2018-07-27T05:46:38+01:00 tag:http://torbatuni.mihanblog.com/post/574 مدیر وبلاگ فایل زیر مربوط به یکی از دانشجویان کارآموزی تابستان جاری است، گزارش ارسال شده از نظر فرمت ایراد  دارد  (فونت، شماره شکلها، فهرست و ...)، فرمت باید دقیقا منطبق بر فرمت پایان نامه های دانشگاه باشد که در سایت دانشگاه موجود است، اما فایل ارسالی از نظر محتوا بد نیست. متن گزارش همانطور که بارها سر کلاس گزارش نویسی گفته شد، باید رسمی بوده و سر و ته داشته باشد.گزارش باید پر از عکسهای واقعی از خودتان در محل باشد، باید برای هر عکس توضیحات دقیق بیاورید.باید برای توضیحات خودتان مرجع داشته باش
متن گزارش همانطور که بارها سر کلاس گزارش نویسی گفته شد، باید رسمی بوده و سر و ته داشته باشد.


گزارش باید پر از عکسهای واقعی از خودتان در محل باشد، باید برای هر عکس توضیحات دقیق بیاورید.

باید برای توضیحات خودتان مرجع داشته باشید، روی هوا حرف نمیزنید.


هر هفته باید یکی از اینها بفرستید، گزارش نهایی مجموع این گزارش هاست.دانلود فایل 
]]>
پروژه تابستان 2018-07-22T12:51:53+01:00 2018-07-22T12:51:53+01:00 tag:http://torbatuni.mihanblog.com/post/573 مدیر وبلاگ کسانی که با من پروژه دارند، قرار بوده به من ایمیل بزنند، اگر تاکنون ایمیل نزدند و یا ایمل زده اند اما جوابی نگرفته اند، لطفا مجددا ایمیل بزنند.

]]>
نمرات زبان تخصصی اعلام شد 2018-07-11T02:04:50+01:00 2018-07-11T02:04:50+01:00 tag:http://torbatuni.mihanblog.com/post/572 مدیر وبلاگ نمرات زبان تخصصی اعلام شدریز نمرات را از فایل زیر ببینید و اگر مشکلی بود، همینجا اعلام کنید.دانلود فایل ریز نمرات نمرات زبان تخصصی اعلام شد
ریز نمرات را از فایل زیر ببینید و اگر مشکلی بود، همینجا اعلام کنید.


دانلود فایل ریز نمرات
]]>
مهلت ارسال فایلهای درس گزارش نویسی 2018-07-11T01:39:11+01:00 2018-07-11T01:39:11+01:00 tag:http://torbatuni.mihanblog.com/post/571 مدیر وبلاگ فقط تا ساعت 12 امروز فرصت دارید فایلهای درس گزارش نویسی خود را ارسال کنید.تمامی موارد گفته شده در پست قبل را بفرستید.مطابق فرمت گفته شده، فایلها را zip کرده و ارسال کنید.فقط به ایمیل torbatuni   gmail com

تمامی موارد گفته شده در پست قبل را بفرستید.

مطابق فرمت گفته شده، فایلها را zip کرده و ارسال کنید.

فقط به ایمیل torbatuni   gmail com]]>
دفاع گزارش نویسی دانشجویان برق پیوسته و ناپیوسته بهار 1397 2018-07-03T03:36:08+01:00 2018-07-03T03:36:08+01:00 tag:http://torbatuni.mihanblog.com/post/570 مدیر وبلاگ گزارشهای خود را فقط به ایمیل torbatuni (at) gmail (dot) com بفرستید، لطفا به سایر ایمیلهای من چیزی نفرستید.اگر کسانی قبلا به ایمیلهای دیگر گزارش فرستاده اند، دوباره به ایمیل بالا گزارش خود را ارسال کنند.روز دفاع اول شنبه 16 تیر ماه:ساعت 9 تا 10، کسانی که موضوع آنها موضوع شماره 1، شماره 2 و شماره 3 است.ساعت 11 تا 12 کسانی که موضوع آنها موضوع شماره 4 و شماره 5 است.ساعت 14 تا 15 کسانی که موضوع آنها موضوع شماره 6 و موضوع شماره 7 و موضوع شماره 8 است.روز یکشنبه 17 تیر ماه:ساعت 9 تا 10، کسانی که گزارشهای خود را فقط به ایمیل torbatuni (at) gmail (dot) com بفرستید، لطفا به سایر ایمیلهای من چیزی نفرستید.

اگر کسانی قبلا به ایمیلهای دیگر گزارش فرستاده اند، دوباره به ایمیل بالا گزارش خود را ارسال کنند.روز دفاع اول شنبه 16 تیر ماه:

ساعت 9 تا 10، کسانی که موضوع آنها موضوع شماره 1، شماره 2 و شماره 3 است.


ساعت 11 تا 12 کسانی که موضوع آنها موضوع شماره 4 و شماره 5 است.


ساعت 14 تا 15 کسانی که موضوع آنها موضوع شماره 6 و موضوع شماره 7 و موضوع شماره 8 است.


روز یکشنبه 17 تیر ماه:

ساعت 9 تا 10، کسانی که موضوع آنها موضوع شماره 9 و 10 و 11 است.


ساعت 11 تا 12 ، کسانی که موضوع آنها موضوع شماره 12 و 13 است.


کلیه تکالیف زیر را همراه داشته باشید:

       0-      پروپوزال اولیه که من روی آن امضا کرده باشم و تایید کرده باشم کار شما را (نسخه ای که با خودکار روی آن امضا شده)

1-      فایل نهایی پروپوزال پس از تصحیحاتی که من گفته ام (در دو نسخه، یکی word  و دیگری pdf )

2-      فایل نهایی پایان نامه (در دو نسخه، یکی word  و دیگری pdf )

3-      فایل نهایی مقاله در فرمت بیستمین کنفرانس مهندسی برق(در دو نسخه، یکی word  و دیگری pdf )

4-      فایل نهایی ارائه پاور پوینت (در دو نسخه، یکی power pint   و دیگریpdf )

       5-     فایلهای شامل شبیه سازی (برنامه نویسی، شماتیک، pcb و ... برای دانشجویان مخابرات) 
       
       6- پروژه ساخته شده برای دانشجویان درس پروژه (روی برد برد)

      7-      کلیه مقالات ترجمه شده (10 مقاله) فایل انگلیسی اصلی مقاله به اضافه فایل ورد ترجمه در کنار هم + کلیه مراجعی که در کار خود استفاده کردید.
پس از دفاع لازم است در صورت تایید من، تمامی فایلهای بالا را در یک فایل فشرده قرار دهید و برای من ایمیل کنید.
موضوع ایمیل این باشد " پروژه نهایی گزارش نویسی 96-2 ، نام دانشجو"

]]>
نمرات مبانی برق مهندسی صنایع اعلام شد 2018-07-01T06:54:23+01:00 2018-07-01T06:54:23+01:00 tag:http://torbatuni.mihanblog.com/post/569 مدیر وبلاگ ]]> تاریخ دفاع درس گزارش نویسی 2018-06-13T01:51:05+01:00 2018-06-13T01:51:05+01:00 tag:http://torbatuni.mihanblog.com/post/568 مدیر وبلاگ فرمت کنفرانس های مهندسی برق را از لینک زیر دریافت کنید.http://torbatuni.mihanblog.com/post/544چند نمونه کنفرانس مهندسی برق را از این لینک دریافت کنیددقت کنید که من سر کلاس دو نمونه کنفرانس به شما نشان دادم، اما شما باید در فرمت " بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران (ICEE2012)"  کار خود را تحویل دهید، فرمت مربوطه در لینکهای بالا قابل دسترسی است.کسانی که میخواهند روز دوشنبه یازدهم تیر ماه دفاع کنند، زیر همین پست اسامی خود را بنویسند، بر اساس اسامی، زمان های دفاع مشخص میشود.باقی افراد هفته آ

فرمت کنفرانس های مهندسی برق را از لینک زیر دریافت کنید.

http://torbatuni.mihanblog.com/post/544چند نمونه کنفرانس مهندسی برق را از این لینک دریافت کنید


دقت کنید که من سر کلاس دو نمونه کنفرانس به شما نشان دادم، اما شما باید در فرمت " بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران (ICEE2012)"  کار خود را تحویل دهید، فرمت مربوطه در لینکهای بالا قابل دسترسی است.کسانی که میخواهند روز دوشنبه یازدهم تیر ماه دفاع کنند، زیر همین پست اسامی خود را بنویسند، بر اساس اسامی، زمان های دفاع مشخص میشود.

باقی افراد هفته آینده 16 و 17 تیر ماه دفاع خواهند کرد.]]>
دفاع گزارش نویسی و پروژه دانشجویان مخابرات ناپیوسته 2018-05-13T00:26:32+01:00 2018-05-13T00:26:32+01:00 tag:http://torbatuni.mihanblog.com/post/567 مدیر وبلاگ دانشجویان مخابرات ناپیوسته که گزارش نویسی یا پروژه پایانی دارند، دوشنبه 31 اردیبهشت ساعت 10 صبح در محل کارگاه ها حضور داشته باشند تا دفاع نهایی گرفته شود.یک ساعت قبل از دفاع به آقای مهندس موسوی مراجعه کنید و کلید یکی از کارگاه ها را بگیرید و تا زمانی که من می آیم کلیه فایلهای خود را آماده کنید، اعم از شبیه سازی و پاور پوینت و یا اگر پروژه ساخت داشته اید...کلیه تکالیف زیر را همراه داشته باشید: 1-      فایل نهایی پروپوزال (در دو نسخه، یکی word  و دیگر دوشنبه 31 اردیبهشت ساعت 10 صبح در محل کارگاه ها حضور داشته باشند تا دفاع نهایی گرفته شود.یک ساعت قبل از دفاع به آقای مهندس موسوی مراجعه کنید و کلید یکی از کارگاه ها را بگیرید و تا زمانی که من می آیم کلیه فایلهای خود را آماده کنید، اعم از شبیه سازی و پاور پوینت و یا اگر پروژه ساخت داشته اید...


کلیه تکالیف زیر را همراه داشته باشید:

 

1-      فایل نهایی پروپوزال (در دو نسخه، یکی word  و دیگری pdf )

2-      فایل نهایی پایان نامه (در دو نسخه، یکی word  و دیگری pdf )

3-      فایل نهایی مقاله (در دو نسخه، یکی word  و دیگری pdf )

4-      فایل نهایی ارائه پاور پوینت (در دو نسخه، یکی power pint   و دیگریpdf )

       5-     فایلهای شامل شبیه سازی (برنامه نویسی، شماتیک، pcb و ...)
       
       6- پروژه ساخته شده برای دانشجویان درس پروژه (روی برد برد)


پس از دفاع لازم است در صورت تایید من، تمامی فایلهای بالا را در یک فایل فشرده قرار دهید و برای من ایمیل کنید.
موضوع ایمیل این باشد " پروژه نهایی گزارش نویسی 96-1 ، نام دانشجو"

]]>
کلاس حل تمرین مبانی مهندسی برق 2018-04-18T02:48:01+01:00 2018-04-18T02:48:01+01:00 tag:http://torbatuni.mihanblog.com/post/566 مدیر وبلاگ کلاس حل تمرین درس مبانی مهندسی برق، هر هفته شنبه ها از ساعت 10 تا 12 و 12 تا 14 برگزار میشود.حضور برای همه اجباری است و در آخر بین 2 تا 5 نمره به حل تمرین اختصاص خواهد یافت.مسئول کلاس آقای کالاشی هستند.سوالات زیر را برای امتان میان ترم بخوانید.از کتاب رهیافت حل مساله در مدار 1 ، نوشته ی محمود  دیانی، چاپ دهم، این کتاب در کتابخانه دانشگاه هم موجود است.سوالهای:3-15-16-17-115-117-127-1بخش دوم 1-58-515-516-51-73-72-76-7ک کلاس حل تمرین درس مبانی مهندسی برق، هر هفته شنبه ها از ساعت 10 تا 12 و 12 تا 14 برگزار میشود.
حضور برای همه اجباری است و در آخر بین 2 تا 5 نمره به حل تمرین اختصاص خواهد یافت.


مسئول کلاس آقای کالاشی هستند.


سوالات زیر را برای امتان میان ترم بخوانید.

از کتاب رهیافت حل مساله در مدار 1 ، نوشته ی محمود  دیانی، چاپ دهم، این کتاب در کتابخانه دانشگاه هم موجود است.


سوالهای:

3-1
5-1
6-1
7-1
15-1

17-1
27-1


بخش دوم 
1-5
8-5
15-5
16-5
1-7
3-7
2-7
6-7ک


]]>
قابل توجه دانشجویانی که در ترم جاری با من پروژه پایانی یا کارآموزی دارند 2018-04-10T03:34:05+01:00 2018-04-10T03:34:05+01:00 tag:http://torbatuni.mihanblog.com/post/565 مدیر وبلاگ دانشجویان درس پروژه پایانی:الف- دانشجویان رشته مخابرات : این دسته از دانشجویان آخرین پروپوزالی که در درس گزارش نویسی تصویب کرده بودند را به همراه اصلاحات برای من بیاورند تا تعیین کنم چکاری باید انجام دهند.زمان مراجعه، یک شنبه بعد از نماز ظهرب- دانشجویان رشته برق: این دانشجویان باید بر اساس درس گزارش نویسی که این ترم دارند، هنگام تصویب پروپوزال به من اعلام کنند که همزمان پروژه هم اخذ کرده اند، به انها سر کلاس خواهم گفت که چکاری انجام دهند. نمره ی این عده در انتهای تابستان رد خواهد شد.دان الف- دانشجویان رشته مخابرات : این دسته از دانشجویان آخرین پروپوزالی که در درس گزارش نویسی تصویب کرده بودند را به همراه اصلاحات برای من بیاورند تا تعیین کنم چکاری باید انجام دهند.
زمان مراجعه، یک شنبه بعد از نماز ظهر


ب- دانشجویان رشته برق: این دانشجویان باید بر اساس درس گزارش نویسی که این ترم دارند، هنگام تصویب پروپوزال به من اعلام کنند که همزمان پروژه هم اخذ کرده اند، به انها سر کلاس خواهم گفت که چکاری انجام دهند. 
نمره ی این عده در انتهای تابستان رد خواهد شد.دانشجویان درس کارآموزی:

کلیه دانشجویانی که این ترم کار آموزی اخذ کرده اند لازم است با ادارات برق ، مخابرات، پالایشگاه ها  و پتروشیمی ها و یا کارخانجات معتبر صحبت کنند. 
به صفحه ی زیر بروید و راهنمای اخذ کاراموزی را مطالعه کرده و دقیقا اجرا کنید .

راهنمای اخذ کارآموزی
]]>
کلاس جبرانی گزارش نویسی گروه 2 2018-03-17T02:17:22+01:00 2018-03-17T02:17:22+01:00 tag:http://torbatuni.mihanblog.com/post/563 مدیر وبلاگ کلاس جبرانی گزارش نویسی گروه 2، این هفته برگزار نمیشود، دفاع ها به همراه ارائه گزارش از مقالاتی که سر کلاس گفته شد، بعد از عید. کلاس جبرانی گزارش نویسی گروه 2، این هفته برگزار نمیشود، دفاع ها به همراه ارائه گزارش از مقالاتی که سر کلاس گفته شد، بعد از عید.]]>