گروه مهندسی برق دانشگاه تربت حیدریه tag:http://torbatuni.mihanblog.com 2018-08-16T18:06:00+01:00 mihanblog.com یک گزارش کارآموزی نمونه 2018-07-27T10:16:38+01:00 2018-07-27T10:16:38+01:00 tag:http://torbatuni.mihanblog.com/post/574 مدیر وبلاگ فایل زیر مربوط به یکی از دانشجویان کارآموزی تابستان جاری است، گزارش ارسال شده از نظر فرمت ایراد  دارد  (فونت، شماره شکلها، فهرست و ...)، فرمت باید دقیقا منطبق بر فرمت پایان نامه های دانشگاه باشد که در سایت دانشگاه موجود است، اما فایل ارسالی از نظر محتوا بد نیست. متن گزارش همانطور که بارها سر کلاس گزارش نویسی گفته شد، باید رسمی بوده و سر و ته داشته باشد.گزارش باید پر از عکسهای واقعی از خودتان در محل باشد، باید برای هر عکس توضیحات دقیق بیاورید.باید برای توضیحات خودتان مرجع داشته باش
متن گزارش همانطور که بارها سر کلاس گزارش نویسی گفته شد، باید رسمی بوده و سر و ته داشته باشد.


گزارش باید پر از عکسهای واقعی از خودتان در محل باشد، باید برای هر عکس توضیحات دقیق بیاورید.

باید برای توضیحات خودتان مرجع داشته باشید، روی هوا حرف نمیزنید.


هر هفته باید یکی از اینها بفرستید، گزارش نهایی مجموع این گزارش هاست.دانلود فایل 
]]>
پروژه تابستان 2018-07-22T17:21:53+01:00 2018-07-22T17:21:53+01:00 tag:http://torbatuni.mihanblog.com/post/573 مدیر وبلاگ کسانی که با من پروژه دارند، قرار بوده به من ایمیل بزنند، اگر تاکنون ایمیل نزدند و یا ایمل زده اند اما جوابی نگرفته اند، لطفا مجددا ایمیل بزنند.

]]>
نمرات زبان تخصصی اعلام شد 2018-07-11T06:34:50+01:00 2018-07-11T06:34:50+01:00 tag:http://torbatuni.mihanblog.com/post/572 مدیر وبلاگ نمرات زبان تخصصی اعلام شدریز نمرات را از فایل زیر ببینید و اگر مشکلی بود، همینجا اعلام کنید.دانلود فایل ریز نمرات نمرات زبان تخصصی اعلام شد
ریز نمرات را از فایل زیر ببینید و اگر مشکلی بود، همینجا اعلام کنید.


دانلود فایل ریز نمرات
]]>
مهلت ارسال فایلهای درس گزارش نویسی 2018-07-11T06:09:11+01:00 2018-07-11T06:09:11+01:00 tag:http://torbatuni.mihanblog.com/post/571 مدیر وبلاگ فقط تا ساعت 12 امروز فرصت دارید فایلهای درس گزارش نویسی خود را ارسال کنید.تمامی موارد گفته شده در پست قبل را بفرستید.مطابق فرمت گفته شده، فایلها را zip کرده و ارسال کنید.فقط به ایمیل torbatuni   gmail com

تمامی موارد گفته شده در پست قبل را بفرستید.

مطابق فرمت گفته شده، فایلها را zip کرده و ارسال کنید.

فقط به ایمیل torbatuni   gmail com]]>
دفاع گزارش نویسی دانشجویان برق پیوسته و ناپیوسته بهار 1397 2018-07-03T08:06:08+01:00 2018-07-03T08:06:08+01:00 tag:http://torbatuni.mihanblog.com/post/570 مدیر وبلاگ گزارشهای خود را فقط به ایمیل torbatuni (at) gmail (dot) com بفرستید، لطفا به سایر ایمیلهای من چیزی نفرستید.اگر کسانی قبلا به ایمیلهای دیگر گزارش فرستاده اند، دوباره به ایمیل بالا گزارش خود را ارسال کنند.روز دفاع اول شنبه 16 تیر ماه:ساعت 9 تا 10، کسانی که موضوع آنها موضوع شماره 1، شماره 2 و شماره 3 است.ساعت 11 تا 12 کسانی که موضوع آنها موضوع شماره 4 و شماره 5 است.ساعت 14 تا 15 کسانی که موضوع آنها موضوع شماره 6 و موضوع شماره 7 و موضوع شماره 8 است.روز یکشنبه 17 تیر ماه:ساعت 9 تا 10، کسانی که گزارشهای خود را فقط به ایمیل torbatuni (at) gmail (dot) com بفرستید، لطفا به سایر ایمیلهای من چیزی نفرستید.

اگر کسانی قبلا به ایمیلهای دیگر گزارش فرستاده اند، دوباره به ایمیل بالا گزارش خود را ارسال کنند.روز دفاع اول شنبه 16 تیر ماه:

ساعت 9 تا 10، کسانی که موضوع آنها موضوع شماره 1، شماره 2 و شماره 3 است.


ساعت 11 تا 12 کسانی که موضوع آنها موضوع شماره 4 و شماره 5 است.


ساعت 14 تا 15 کسانی که موضوع آنها موضوع شماره 6 و موضوع شماره 7 و موضوع شماره 8 است.


روز یکشنبه 17 تیر ماه:

ساعت 9 تا 10، کسانی که موضوع آنها موضوع شماره 9 و 10 و 11 است.


ساعت 11 تا 12 ، کسانی که موضوع آنها موضوع شماره 12 و 13 است.


کلیه تکالیف زیر را همراه داشته باشید:

       0-      پروپوزال اولیه که من روی آن امضا کرده باشم و تایید کرده باشم کار شما را (نسخه ای که با خودکار روی آن امضا شده)

1-      فایل نهایی پروپوزال پس از تصحیحاتی که من گفته ام (در دو نسخه، یکی word  و دیگری pdf )

2-      فایل نهایی پایان نامه (در دو نسخه، یکی word  و دیگری pdf )

3-      فایل نهایی مقاله در فرمت بیستمین کنفرانس مهندسی برق(در دو نسخه، یکی word  و دیگری pdf )

4-      فایل نهایی ارائه پاور پوینت (در دو نسخه، یکی power pint   و دیگریpdf )

       5-     فایلهای شامل شبیه سازی (برنامه نویسی، شماتیک، pcb و ... برای دانشجویان مخابرات) 
       
       6- پروژه ساخته شده برای دانشجویان درس پروژه (روی برد برد)

      7-      کلیه مقالات ترجمه شده (10 مقاله) فایل انگلیسی اصلی مقاله به اضافه فایل ورد ترجمه در کنار هم + کلیه مراجعی که در کار خود استفاده کردید.
پس از دفاع لازم است در صورت تایید من، تمامی فایلهای بالا را در یک فایل فشرده قرار دهید و برای من ایمیل کنید.
موضوع ایمیل این باشد " پروژه نهایی گزارش نویسی 96-2 ، نام دانشجو"

]]>
نمرات مبانی برق مهندسی صنایع اعلام شد 2018-07-01T11:24:23+01:00 2018-07-01T11:24:23+01:00 tag:http://torbatuni.mihanblog.com/post/569 مدیر وبلاگ ]]> تاریخ دفاع درس گزارش نویسی 2018-06-13T06:21:05+01:00 2018-06-13T06:21:05+01:00 tag:http://torbatuni.mihanblog.com/post/568 مدیر وبلاگ فرمت کنفرانس های مهندسی برق را از لینک زیر دریافت کنید.http://torbatuni.mihanblog.com/post/544چند نمونه کنفرانس مهندسی برق را از این لینک دریافت کنیددقت کنید که من سر کلاس دو نمونه کنفرانس به شما نشان دادم، اما شما باید در فرمت " بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران (ICEE2012)"  کار خود را تحویل دهید، فرمت مربوطه در لینکهای بالا قابل دسترسی است.کسانی که میخواهند روز دوشنبه یازدهم تیر ماه دفاع کنند، زیر همین پست اسامی خود را بنویسند، بر اساس اسامی، زمان های دفاع مشخص میشود.باقی افراد هفته آ

فرمت کنفرانس های مهندسی برق را از لینک زیر دریافت کنید.

http://torbatuni.mihanblog.com/post/544چند نمونه کنفرانس مهندسی برق را از این لینک دریافت کنید


دقت کنید که من سر کلاس دو نمونه کنفرانس به شما نشان دادم، اما شما باید در فرمت " بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران (ICEE2012)"  کار خود را تحویل دهید، فرمت مربوطه در لینکهای بالا قابل دسترسی است.کسانی که میخواهند روز دوشنبه یازدهم تیر ماه دفاع کنند، زیر همین پست اسامی خود را بنویسند، بر اساس اسامی، زمان های دفاع مشخص میشود.

باقی افراد هفته آینده 16 و 17 تیر ماه دفاع خواهند کرد.]]>
دفاع گزارش نویسی و پروژه دانشجویان مخابرات ناپیوسته 2018-05-13T04:56:32+01:00 2018-05-13T04:56:32+01:00 tag:http://torbatuni.mihanblog.com/post/567 مدیر وبلاگ دانشجویان مخابرات ناپیوسته که گزارش نویسی یا پروژه پایانی دارند، دوشنبه 31 اردیبهشت ساعت 10 صبح در محل کارگاه ها حضور داشته باشند تا دفاع نهایی گرفته شود.یک ساعت قبل از دفاع به آقای مهندس موسوی مراجعه کنید و کلید یکی از کارگاه ها را بگیرید و تا زمانی که من می آیم کلیه فایلهای خود را آماده کنید، اعم از شبیه سازی و پاور پوینت و یا اگر پروژه ساخت داشته اید...کلیه تکالیف زیر را همراه داشته باشید: 1-      فایل نهایی پروپوزال (در دو نسخه، یکی word  و دیگر دوشنبه 31 اردیبهشت ساعت 10 صبح در محل کارگاه ها حضور داشته باشند تا دفاع نهایی گرفته شود.یک ساعت قبل از دفاع به آقای مهندس موسوی مراجعه کنید و کلید یکی از کارگاه ها را بگیرید و تا زمانی که من می آیم کلیه فایلهای خود را آماده کنید، اعم از شبیه سازی و پاور پوینت و یا اگر پروژه ساخت داشته اید...


کلیه تکالیف زیر را همراه داشته باشید:

 

1-      فایل نهایی پروپوزال (در دو نسخه، یکی word  و دیگری pdf )

2-      فایل نهایی پایان نامه (در دو نسخه، یکی word  و دیگری pdf )

3-      فایل نهایی مقاله (در دو نسخه، یکی word  و دیگری pdf )

4-      فایل نهایی ارائه پاور پوینت (در دو نسخه، یکی power pint   و دیگریpdf )

       5-     فایلهای شامل شبیه سازی (برنامه نویسی، شماتیک، pcb و ...)
       
       6- پروژه ساخته شده برای دانشجویان درس پروژه (روی برد برد)


پس از دفاع لازم است در صورت تایید من، تمامی فایلهای بالا را در یک فایل فشرده قرار دهید و برای من ایمیل کنید.
موضوع ایمیل این باشد " پروژه نهایی گزارش نویسی 96-1 ، نام دانشجو"

]]>
کلاس حل تمرین مبانی مهندسی برق 2018-04-18T07:18:01+01:00 2018-04-18T07:18:01+01:00 tag:http://torbatuni.mihanblog.com/post/566 مدیر وبلاگ کلاس حل تمرین درس مبانی مهندسی برق، هر هفته شنبه ها از ساعت 10 تا 12 و 12 تا 14 برگزار میشود.حضور برای همه اجباری است و در آخر بین 2 تا 5 نمره به حل تمرین اختصاص خواهد یافت.مسئول کلاس آقای کالاشی هستند.سوالات زیر را برای امتان میان ترم بخوانید.از کتاب رهیافت حل مساله در مدار 1 ، نوشته ی محمود  دیانی، چاپ دهم، این کتاب در کتابخانه دانشگاه هم موجود است.سوالهای:3-15-16-17-115-117-127-1بخش دوم 1-58-515-516-51-73-72-76-7ک کلاس حل تمرین درس مبانی مهندسی برق، هر هفته شنبه ها از ساعت 10 تا 12 و 12 تا 14 برگزار میشود.
حضور برای همه اجباری است و در آخر بین 2 تا 5 نمره به حل تمرین اختصاص خواهد یافت.


مسئول کلاس آقای کالاشی هستند.


سوالات زیر را برای امتان میان ترم بخوانید.

از کتاب رهیافت حل مساله در مدار 1 ، نوشته ی محمود  دیانی، چاپ دهم، این کتاب در کتابخانه دانشگاه هم موجود است.


سوالهای:

3-1
5-1
6-1
7-1
15-1

17-1
27-1


بخش دوم 
1-5
8-5
15-5
16-5
1-7
3-7
2-7
6-7ک


]]>
قابل توجه دانشجویانی که در ترم جاری با من پروژه پایانی یا کارآموزی دارند 2018-04-10T08:04:05+01:00 2018-04-10T08:04:05+01:00 tag:http://torbatuni.mihanblog.com/post/565 مدیر وبلاگ دانشجویان درس پروژه پایانی:الف- دانشجویان رشته مخابرات : این دسته از دانشجویان آخرین پروپوزالی که در درس گزارش نویسی تصویب کرده بودند را به همراه اصلاحات برای من بیاورند تا تعیین کنم چکاری باید انجام دهند.زمان مراجعه، یک شنبه بعد از نماز ظهرب- دانشجویان رشته برق: این دانشجویان باید بر اساس درس گزارش نویسی که این ترم دارند، هنگام تصویب پروپوزال به من اعلام کنند که همزمان پروژه هم اخذ کرده اند، به انها سر کلاس خواهم گفت که چکاری انجام دهند. نمره ی این عده در انتهای تابستان رد خواهد شد.دان الف- دانشجویان رشته مخابرات : این دسته از دانشجویان آخرین پروپوزالی که در درس گزارش نویسی تصویب کرده بودند را به همراه اصلاحات برای من بیاورند تا تعیین کنم چکاری باید انجام دهند.
زمان مراجعه، یک شنبه بعد از نماز ظهر


ب- دانشجویان رشته برق: این دانشجویان باید بر اساس درس گزارش نویسی که این ترم دارند، هنگام تصویب پروپوزال به من اعلام کنند که همزمان پروژه هم اخذ کرده اند، به انها سر کلاس خواهم گفت که چکاری انجام دهند. 
نمره ی این عده در انتهای تابستان رد خواهد شد.دانشجویان درس کارآموزی:

کلیه دانشجویانی که این ترم کار آموزی اخذ کرده اند لازم است با ادارات برق ، مخابرات، پالایشگاه ها  و پتروشیمی ها و یا کارخانجات معتبر صحبت کنند. 
به صفحه ی زیر بروید و راهنمای اخذ کاراموزی را مطالعه کرده و دقیقا اجرا کنید .

راهنمای اخذ کارآموزی
]]>
کلاس جبرانی گزارش نویسی گروه 2 2018-03-17T05:47:22+01:00 2018-03-17T05:47:22+01:00 tag:http://torbatuni.mihanblog.com/post/563 مدیر وبلاگ کلاس جبرانی گزارش نویسی گروه 2، این هفته برگزار نمیشود، دفاع ها به همراه ارائه گزارش از مقالاتی که سر کلاس گفته شد، بعد از عید. کلاس جبرانی گزارش نویسی گروه 2، این هفته برگزار نمیشود، دفاع ها به همراه ارائه گزارش از مقالاتی که سر کلاس گفته شد، بعد از عید.]]> منابع امتحان برای درس مبانی مهندسی برق 2018-02-28T05:42:16+01:00 2018-02-28T05:42:16+01:00 tag:http://torbatuni.mihanblog.com/post/561 مدیر وبلاگ از کتاب رهیافت حل مساله در مدار 1 ، نوشته ی محمود  دیانی، چاپ دهم، این کتاب در کتابخانه دانشگاه هم موجود است.سوالهای:3-15-16-17-115-117-127-1با توجه به اینکه این هفته کلاس فوق برنامه از طرف گروه صنایع برنامه ریزی شده است، کلاس جبرانی شنبه تشکیل نخواهد شد، و زمان امتحان همان روز سه شنبه خواهد بود.
از کتاب رهیافت حل مساله در مدار 1 ، نوشته ی محمود  دیانی، چاپ دهم، این کتاب در کتابخانه دانشگاه هم موجود است.


سوالهای:

3-1
5-1
6-1
7-1
15-1

17-1
27-1با توجه به اینکه این هفته کلاس فوق برنامه از طرف گروه صنایع برنامه ریزی شده است، کلاس جبرانی شنبه تشکیل نخواهد شد، و زمان امتحان همان روز سه شنبه خواهد بود.
]]>
لیست پروژه های درس گزارش نویسی فنی و زمان کلاس جبرانی 2018-02-28T05:37:47+01:00 2018-02-28T05:37:47+01:00 tag:http://torbatuni.mihanblog.com/post/560 مدیر وبلاگ زمان کلاس جبرانی گزارش نویسی فنی برای گروه 1 ساعت 12 تا 14 روز شنبه، گروه 2 ساعت 14 تا 16 روز شنبه خواهد بود.لازم است اعضای گروه معدل کل خود را به همراه داشته باشند.برای دیدن لیست پروژه ها روی ادامه مطلب کلیک کنید/
لازم است اعضای گروه معدل کل خود را به همراه داشته باشند.

برای دیدن لیست پروژه ها روی ادامه مطلب کلیک کنید/


]]>
لیست داشجویان زبان تخصصی 2018-02-18T08:18:33+01:00 2018-02-18T08:18:33+01:00 tag:http://torbatuni.mihanblog.com/post/558 مدیر وبلاگ بر روی ادامه مطلب کلیک کنید، لیست دانشجویان زبان تخصصی نمایش داده میشود، هر کس شماره اش مشخص است، حرف متناظر با شماره خود را انتخاب کرده و تمرین زبان را بر اساس آن انجام دهید، یعنی نفر اول حرف a، نفر دوم حرف b  و  ....* گویا برخی از دانشجویان در پیدا کردن درسها با نرم افزار memrise مشکل داشتند، برای حل این مشکل از طریق کامپیوتر وارد سایت https://www.memrise.com شوید، ثبت نام کنید و دو درس زیر را انتخاب کنید، اگر روی لینک های زیر کلیک کنید، مستقیم به صفحه ی مربوط به این دو درس هد


* گویا برخی از دانشجویان در پیدا کردن درسها با نرم افزار memrise مشکل داشتند، برای حل این مشکل از طریق کامپیوتر وارد سایت https://www.memrise.com شوید، ثبت نام کنید و دو درس زیر را انتخاب کنید، اگر روی لینک های زیر کلیک کنید، مستقیم به صفحه ی مربوط به این دو درس هدایت میشوید و میتوانید آنها را به لیست دروس خود اضافه کنید، حالا  که در سایت ثبت نام کردید، اگر نرم افزار مربوطه را هم دانلود کنید و نام کاربری خود را در آنجا وارد کنید، به صورت اتوماتیک درسهای شما با درسهایی که در سایت قبلا انتخاب کرده اید هماهنگ خواهد شد:

https://www.memrise.com/course/19499/hidden-words-of-504-book/


2-  504 Absolutely Essential Words 

https://www.memrise.com/course/2163/audio-504-absolutely-essential-words/برای جلسه آینده لازم است همه ی تکالیف انجام شده باشد و از هریک از دو کتاب بالا، از طریق نرم افزار دو درس آموخته شده باشد.* تمارین زبان را به همراه ترجمه انجام میدهید.
]]>
گروه بندی درس گزارش نویسی برای دفاع پایانی 2018-01-14T07:54:19+01:00 2018-01-14T07:54:19+01:00 tag:http://torbatuni.mihanblog.com/post/553 مدیر وبلاگ فایل زیر را دانلود کنید، گروه بندی و زمان دفاع دانشجویان درس گزارش نویسی در ان درج شده است:دانلودیک ساعت قبل از دفاع به آقای مهندس موسوی مراجعه کنید و کلید یکی از کارگاه ها را بگیرید و تا زمانی که من می آیم کلیه فایلهای خود را آماده کنید، اعم از شبیه سازی و پاور پوینت و یا اگر پروژه ساخت داشته اید...کلیه تکالیف زیر را همراه داشته باشید: 1-      فایل نهایی پروپوزال (در دو نسخه، یکی word  و دیگری pdf )2-      فایل

دانلود


یک ساعت قبل از دفاع به آقای مهندس موسوی مراجعه کنید و کلید یکی از کارگاه ها را بگیرید و تا زمانی که من می آیم کلیه فایلهای خود را آماده کنید، اعم از شبیه سازی و پاور پوینت و یا اگر پروژه ساخت داشته اید...


کلیه تکالیف زیر را همراه داشته باشید:

 

1-      فایل نهایی پروپوزال (در دو نسخه، یکی word  و دیگری pdf )

2-      فایل نهایی پایان نامه (در دو نسخه، یکی word  و دیگری pdf )

3-      فایل نهایی مقاله (در دو نسخه، یکی word  و دیگری pdf )

4-      فایل نهایی ارائه پاور پوینت (در دو نسخه، یکی power pint   و دیگریpdf )

       5-     فایلهای شامل شبیه سازی (برنامه نویسی، شماتیک، pcb و ...)


پس از دفاع لازم است در صورت تایید من، تمامی فایلهای بالا را در یک فایل فشرده قرار دهید و برای من ایمیل کنید.
موضوع ایمیل این باشد " پروژه نهایی گزارش نویسی 96-1 ، نام دانشجو"

]]>