گروه مهندسی برق دانشگاه تربت حیدریه http://torbatuni.mihanblog.com 2018-06-18T11:20:15+01:00 text/html 2018-06-13T06:21:05+01:00 torbatuni.mihanblog.com مدیر وبلاگ امتحان گزارش نویسی http://torbatuni.mihanblog.com/post/568 تاریخی که برای گزارش نویسی روی کارت ورود به جلسه درج شده است، اشتباه است، &nbsp;<font size="4">کسی در این روز در امتحان شرکت نکند.</font><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="3">تاریخ دفاع بعدا اعلام میشود.</font></div> text/html 2018-05-13T04:56:32+01:00 torbatuni.mihanblog.com مدیر وبلاگ دفاع گزارش نویسی و پروژه دانشجویان مخابرات ناپیوسته http://torbatuni.mihanblog.com/post/567 دانشجویان مخابرات ناپیوسته که گزارش نویسی یا پروژه پایانی دارند،<font color="#cc0000" size="3"> دوشنبه 31 اردیبهشت ساعت 10</font> صبح در محل کارگاه ها حضور داشته باشند تا دفاع نهایی گرفته شود.<div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><div>یک ساعت قبل از دفاع به آقای مهندس موسوی مراجعه کنید و کلید یکی از کارگاه ها را بگیرید و تا زمانی که من می آیم کلیه فایلهای خود را آماده کنید، اعم از شبیه سازی و پاور پوینت و یا اگر پروژه ساخت داشته اید...</div><div><br></div><div><br></div><div><div style="font-family: Tahoma, arial; font-weight: bold;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">کلیه تکالیف زیر را همراه داشته باشید:</span><span dir="LTR"></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right: 36pt; text-align: justify; text-indent: -18pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">1-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">فایل نهایی پروپوزال (در دو نسخه، یکی&nbsp;</span><span lang="EN-US" dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">word</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp; و دیگری&nbsp;</span><span lang="EN-US" dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">pdf</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;)</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right: 36pt; text-align: justify; text-indent: -18pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">2-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">فایل نهایی پایان نامه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>(در دو نسخه، یکی&nbsp;</span><span lang="EN-US" dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">word</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp; و دیگری&nbsp;</span><span lang="EN-US" dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">pdf</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;)</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right: 36pt; text-align: justify; text-indent: -18pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">3-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">فایل نهایی مقاله</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>(در دو نسخه، یکی&nbsp;</span><span lang="EN-US" dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">word</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp; و دیگری&nbsp;</span><span lang="EN-US" dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">pdf</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;)</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right: 36pt; text-align: justify; text-indent: -18pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">4-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">فایل نهایی ارائه پاور پوینت</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>(در دو نسخه، یکی&nbsp;</span><span lang="EN-US" dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">power pint&nbsp;</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;&nbsp;و دیگری</span><span lang="EN-US" dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">pdf</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;)</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><div><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;5- &nbsp; &nbsp; فایلهای شامل شبیه سازی (برنامه نویسی، شماتیک، pcb و ...)</span></div><div><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></div><div><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;6- پروژه ساخته شده برای دانشجویان درس پروژه (روی برد برد)</span></div><div><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><br></span></div><div><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><br></span></div><div><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">پس از دفاع لازم است در صورت تایید من، تمامی فایلهای بالا را در یک فایل فشرده قرار دهید و برای من ایمیل کنید.</span></div><div><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">موضوع ایمیل این باشد "&nbsp;<font color="#990000">پروژه نهایی گزارش نویسی 96-1 ، نام دانشجو</font>"</span></div><div><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><br></span></div></div></div></div> text/html 2018-04-18T07:18:01+01:00 torbatuni.mihanblog.com مدیر وبلاگ کلاس حل تمرین مبانی مهندسی برق http://torbatuni.mihanblog.com/post/566 <div>کلاس حل تمرین درس مبانی مهندسی برق، هر هفته شنبه ها از ساعت 10 تا 12 و 12 تا 14 برگزار میشود.</div><div>حضور برای همه اجباری است و در آخر بین 2 تا 5 نمره به حل تمرین اختصاص خواهد یافت.</div><div><br></div><div><br></div><div>مسئول کلاس آقای کالاشی هستند.</div><div><br></div><div><br></div><div>سوالات زیر را برای امتان میان ترم بخوانید.</div><div><br></div><div><span style="font-family: Tahoma, arial; font-weight: bold;">از کتاب رهیافت حل مساله در مدار 1 ، نوشته ی محمود &nbsp;دیانی، چاپ دهم، این کتاب در کتابخانه دانشگاه هم موجود است.</span><div style="font-family: Tahoma, arial; font-weight: bold;"><br></div><div style="font-family: Tahoma, arial; font-weight: bold;"><br></div><div style="font-family: Tahoma, arial; font-weight: bold;">سوالهای:</div><div style="font-family: Tahoma, arial; font-weight: bold;"><br></div><div style="font-family: Tahoma, arial; font-weight: bold;">3-1</div><div style="font-family: Tahoma, arial; font-weight: bold;">5-1</div><div style="font-family: Tahoma, arial; font-weight: bold;">6-1</div><div style="font-family: Tahoma, arial; font-weight: bold;">7-1</div><div style="font-family: Tahoma, arial; font-weight: bold;">15-1</div><div style="font-family: Tahoma, arial; font-weight: bold;"><br></div><div style="font-family: Tahoma, arial; font-weight: bold;">17-1</div><div style="font-family: Tahoma, arial; font-weight: bold;">27-1</div><div style="font-family: Tahoma, arial; font-weight: bold;"><br></div><div style="font-family: Tahoma, arial; font-weight: bold;"><br></div><div style="font-family: Tahoma, arial; font-weight: bold;">بخش دوم&nbsp;</div></div><div style="font-family: Tahoma, arial; font-weight: bold;">1-5</div><div style="font-family: Tahoma, arial; font-weight: bold;">8-5</div><div style="font-family: Tahoma, arial; font-weight: bold;">15-5</div><div style="font-family: Tahoma, arial; font-weight: bold;">16-5</div><div style="font-family: Tahoma, arial; font-weight: bold;">1-7</div><div style="font-family: Tahoma, arial; font-weight: bold;">3-7</div><div style="font-family: Tahoma, arial; font-weight: bold;">2-7</div><div style="font-family: Tahoma, arial; font-weight: bold;">6-7</div><div style="font-family: Tahoma, arial; font-weight: bold;"><br></div><div style="font-family: Tahoma, arial; font-weight: bold;"><br></div><div style="font-family: Tahoma, arial; font-weight: bold;"><br></div><div style="font-family: Tahoma, arial; font-weight: bold;">ک</div><div style="font-family: Tahoma, arial; font-weight: bold;"><br></div><div style="font-family: Tahoma, arial; font-weight: bold;"><br></div> text/html 2018-04-10T08:04:05+01:00 torbatuni.mihanblog.com مدیر وبلاگ قابل توجه دانشجویانی که در ترم جاری با من پروژه پایانی یا کارآموزی دارند http://torbatuni.mihanblog.com/post/565 دانشجویان درس پروژه پایانی:<div>الف- دانشجویان رشته مخابرات : این دسته از دانشجویان آخرین پروپوزالی که در درس گزارش نویسی تصویب کرده بودند را به همراه اصلاحات برای من بیاورند تا تعیین کنم چکاری باید انجام دهند.</div><div>زمان مراجعه، یک شنبه بعد از نماز ظهر</div><div><br></div><div><br></div><div>ب- دانشجویان رشته برق: این دانشجویان باید بر اساس درس گزارش نویسی که این ترم دارند، هنگام تصویب پروپوزال به من اعلام کنند که همزمان پروژه هم اخذ کرده اند، به انها سر کلاس خواهم گفت که چکاری انجام دهند.&nbsp;</div><div>نمره ی این عده در انتهای تابستان رد خواهد شد.</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>دانشجویان درس کارآموزی:</div><div><br></div><div>کلیه دانشجویانی که این ترم کار آموزی اخذ کرده اند لازم است با ادارات برق ، مخابرات، پالایشگاه ها &nbsp;و پتروشیمی ها و یا کارخانجات معتبر صحبت کنند.&nbsp;</div><div>به صفحه ی زیر بروید و راهنمای اخذ کاراموزی را مطالعه کرده و دقیقا اجرا کنید .</div><div><br></div><div><a href="http://torbatuni.mihanblog.com/extrapage/karamuzi" style="text-align: center; color: rgb(153, 125, 77); text-decoration: none; display: block; font-family: Tahoma, arial; line-height: 20px; background-color: rgb(251, 249, 210);"><font size="4">راهنمای اخذ کارآموزی</font></a></div> text/html 2018-03-17T05:47:22+01:00 torbatuni.mihanblog.com مدیر وبلاگ کلاس جبرانی گزارش نویسی گروه 2 http://torbatuni.mihanblog.com/post/563 <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>کلاس جبرانی گزارش نویسی گروه 2، این هفته برگزار نمیشود، دفاع ها به همراه ارائه گزارش از مقالاتی که سر کلاس گفته شد، بعد از عید. text/html 2018-02-28T05:42:16+01:00 torbatuni.mihanblog.com مدیر وبلاگ منابع امتحان برای درس مبانی مهندسی برق http://torbatuni.mihanblog.com/post/561 <div><br></div> از کتاب رهیافت حل مساله در مدار 1 ، نوشته ی محمود &nbsp;دیانی، چاپ دهم، این کتاب در کتابخانه دانشگاه هم موجود است.<div><br></div><div><br></div><div>سوالهای:</div><div><br></div><div>3-1</div><div>5-1</div><div>6-1</div><div>7-1</div><div>15-1</div><div><br></div><div>17-1</div><div>27-1</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font size="3">با توجه به اینکه این هفته کلاس فوق برنامه از طرف گروه صنایع برنامه ریزی شده است، کلاس جبرانی شنبه تشکیل نخواهد شد، و زمان امتحان همان روز سه شنبه خواهد بود.</font></div> text/html 2018-02-28T05:37:47+01:00 torbatuni.mihanblog.com مدیر وبلاگ لیست پروژه های درس گزارش نویسی فنی و زمان کلاس جبرانی http://torbatuni.mihanblog.com/post/560 زمان کلاس جبرانی گزارش نویسی فنی برای گروه 1 ساعت 12 تا 14 روز شنبه، گروه 2 ساعت 14 تا 16 روز شنبه خواهد بود.<div><br></div><div>لازم است اعضای گروه معدل کل خود را به همراه داشته باشند.</div><div><br></div><div>برای دیدن لیست پروژه ها روی ادامه مطلب کلیک کنید/</div><div><br></div><div><br></div> text/html 2018-02-18T08:18:33+01:00 torbatuni.mihanblog.com مدیر وبلاگ لیست داشجویان زبان تخصصی http://torbatuni.mihanblog.com/post/558 بر روی ادامه مطلب کلیک کنید، لیست دانشجویان زبان تخصصی نمایش داده میشود، هر کس شماره اش مشخص است، حرف متناظر با شماره خود را انتخاب کرده و تمرین زبان را بر اساس آن انجام دهید، یعنی نفر اول حرف a، نفر دوم حرف b &nbsp;و &nbsp;....<div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>* گویا برخی از دانشجویان در پیدا کردن درسها با نرم افزار memrise مشکل داشتند، برای حل این مشکل از طریق کامپیوتر وارد سایت&nbsp;https://www.memrise.com شوید، ثبت نام کنید و دو درس زیر را انتخاب کنید، اگر روی لینک های زیر کلیک کنید، مستقیم به صفحه ی مربوط به این دو درس هدایت میشوید و میتوانید آنها را به لیست دروس خود اضافه کنید، حالا &nbsp;که در سایت ثبت نام کردید، اگر نرم افزار مربوطه را هم دانلود کنید و نام کاربری خود را در آنجا وارد کنید، به صورت اتوماتیک درسهای شما با درسهایی که در سایت قبلا انتخاب کرده اید هماهنگ خواهد شد:</div><div><br></div><div><font size="4"><a href="https://www.memrise.com/course/19499/hidden-words-of-504-book/" target="" title=""></a></font><a href="https://www.memrise.com/course/19499/hidden-words-of-504-book/" target="" title=""></a><div><a href="https://www.memrise.com/course/19499/hidden-words-of-504-book/" target="" title=""></a><div><a href="https://www.memrise.com/course/19499/hidden-words-of-504-book/" target="" title=""><font size="4"></font></a><font size="4"><a href="https://www.memrise.com/course/19499/hidden-words-of-504-book/" target="" title="">1-&nbsp;</a><a href="https://www.memrise.com/course/19499/hidden-words-of-504-book/" style="color: rgb(51, 51, 51); text-decoration: none; font-family: 'Open Sans', sans-serif; font-weight: bold; letter-spacing: 0.2px; line-height: 26px; display: inline !important;">hidden words of 504 book</a>&nbsp;:</font></div><div></div></div><div></div><div><a href="https://www.memrise.com/course/19499/hidden-words-of-504-book/" target="" title=""><div><div>https://www.memrise.com/course/19499/hidden-words-of-504-book/</div></div><div></div></a></div></div><div><br></div><div><br></div><div><font size="4"><a href="https://www.memrise.com/course/2163/audio-504-absolutely-essential-words/" target="" title="">2-&nbsp;&nbsp;504 Absolutely Essential Words&nbsp;</a></font></div><div><br></div><div><a href="https://www.memrise.com/course/2163/audio-504-absolutely-essential-words/" target="" title="">https://www.memrise.com/course/2163/audio-504-absolutely-essential-words/</a></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>برای جلسه آینده لازم است همه ی تکالیف انجام شده باشد و از هریک از دو کتاب بالا، از طریق نرم افزار دو درس آموخته شده باشد.</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font size="4" color="#cc0000">* تمارین زبان را به همراه ترجمه انجام میدهید.</font></div> text/html 2018-01-14T07:54:19+01:00 torbatuni.mihanblog.com مدیر وبلاگ گروه بندی درس گزارش نویسی برای دفاع پایانی http://torbatuni.mihanblog.com/post/553 فایل زیر را دانلود کنید، گروه بندی و زمان دفاع دانشجویان درس گزارش نویسی در ان درج شده است:<div><br></div><div><br></div><div><a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/309/926450/defagozareshnevisi13961024.xlsx" target="" title=""><font size="5"><div style="text-align: center;">دانلود</div><div></div></font></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div><br></div><div><div>یک ساعت قبل از دفاع به آقای مهندس موسوی مراجعه کنید و کلید یکی از کارگاه ها را بگیرید و تا زمانی که من می آیم کلیه فایلهای خود را آماده کنید، اعم از شبیه سازی و پاور پوینت و یا اگر پروژه ساخت داشته اید...</div><div><br></div><div><br></div><div><div style="font-family: Tahoma, arial; font-weight: bold;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">کلیه تکالیف زیر را همراه داشته باشید:</span><span dir="LTR"></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right: 36pt; text-align: justify; text-indent: -18pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">1-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">فایل نهایی پروپوزال (در دو نسخه، یکی&nbsp;</span><span lang="EN-US" dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">word</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp; و دیگری&nbsp;</span><span lang="EN-US" dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">pdf</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;)</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right: 36pt; text-align: justify; text-indent: -18pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">2-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">فایل نهایی پایان نامه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>(در دو نسخه، یکی&nbsp;</span><span lang="EN-US" dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">word</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp; و دیگری&nbsp;</span><span lang="EN-US" dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">pdf</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;)</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right: 36pt; text-align: justify; text-indent: -18pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">3-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">فایل نهایی مقاله</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>(در دو نسخه، یکی&nbsp;</span><span lang="EN-US" dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">word</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp; و دیگری&nbsp;</span><span lang="EN-US" dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">pdf</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;)</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right: 36pt; text-align: justify; text-indent: -18pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">4-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">فایل نهایی ارائه پاور پوینت</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>(در دو نسخه، یکی&nbsp;</span><span lang="EN-US" dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">power pint&nbsp;</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;&nbsp;و دیگری</span><span lang="EN-US" dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">pdf</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;)</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><div><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;5- &nbsp; &nbsp; فایلهای شامل شبیه سازی (برنامه نویسی، شماتیک، pcb و ...)</span></div><div><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><br></span></div><div><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><br></span></div><div><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">پس از دفاع لازم است در صورت تایید من، تمامی فایلهای بالا را در یک فایل فشرده قرار دهید و برای من ایمیل کنید.</span></div><div><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">موضوع ایمیل این باشد "&nbsp;<font color="#990000">پروژه نهایی گزارش نویسی 96-1 ، نام دانشجو</font>"</span></div><div><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><br></span></div></div></div></div> text/html 2018-01-01T09:47:35+01:00 torbatuni.mihanblog.com مدیر وبلاگ دفاع گزارش نویسی گروه اول http://torbatuni.mihanblog.com/post/546 دفاع گزارش نویسی گروه اول،&nbsp;<div>روز چهار شنبه، ساعت 8 صبح&nbsp;</div><div>تمامی کسانی که میخواستند این هفته دفاع کنند و سر کلاس اعلام آمادگی کردند، ساعت 8 صبح در محل کارگاه های سوله حضور داشته باشند.</div><div><br></div><div>به آقای مهندس موسوی مراجعه کنید و کلید یکی از کارگاه ها را بگیرید و تا زمانی که من می آیم کلیه فایلهای خود را آماده کنید، اعم از شبیه سازی و پاور پوینت و یا اگر پروژه ساخت داشته اید...</div><div><br></div><div><br></div><div><div style="font-family: Tahoma, arial; font-weight: bold;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">کلیه تکالیف زیر را همراه داشته باشید:</span><span dir="LTR"></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right: 36pt; text-align: justify; text-indent: -18pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">1-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">فایل نهایی پروپوزال (در دو نسخه، یکی&nbsp;</span><span lang="EN-US" dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">word</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp; و دیگری&nbsp;</span><span lang="EN-US" dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">pdf</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;)</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right: 36pt; text-align: justify; text-indent: -18pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">2-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">فایل نهایی پایان نامه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>(در دو نسخه، یکی&nbsp;</span><span lang="EN-US" dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">word</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp; و دیگری&nbsp;</span><span lang="EN-US" dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">pdf</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;)</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right: 36pt; text-align: justify; text-indent: -18pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">3-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">فایل نهایی مقاله</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>(در دو نسخه، یکی&nbsp;</span><span lang="EN-US" dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">word</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp; و دیگری&nbsp;</span><span lang="EN-US" dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">pdf</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;)</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right: 36pt; text-align: justify; text-indent: -18pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">4-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">فایل نهایی ارائه پاور پوینت</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>(در دو نسخه، یکی&nbsp;</span><span lang="EN-US" dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">power pint&nbsp;</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;&nbsp;و دیگری</span><span lang="EN-US" dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">pdf</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;)</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><div><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;5- &nbsp; &nbsp; فایلهای شامل شبیه سازی (برنامه نویسی، شماتیک، pcb و ...)</span></div><div><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><br></span></div><div><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><br></span></div><div><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">پس از دفاع لازم است در صورت تایید من، تمامی فایلهای بالا را در یک فایل فشرده قرار دهید و برای من ایمیل کنید.</span></div><div><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">موضوع ایمیل این باشد " <font color="#990000">پروژه نهایی گزارش نویسی 96-1 ، نام دانشجو</font>"</span></div><div><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><br></span></div><div><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><br></span></div><div><a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/309/926450/9512711055.pptx" target="" title=""><div><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">فایل ارائه شده ی آقای ناظری که کیفیت خوبی داشت را از اینجا دانلود کنید.</span></div><div></div></a></div><div><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><br></span></div><div><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><br></span></div><div><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><br></span></div><div><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><br></span></div><div><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><br></span></div><div><br></div></div></div> text/html 2017-12-26T08:38:22+01:00 torbatuni.mihanblog.com مدیر وبلاگ فرمت کنفرانسهای مهندسی برق جهت دانشجویان درس گزارش نویسی http://torbatuni.mihanblog.com/post/544 <div><br></div><div><br></div><div><font size="3">فرمت کنرانسهای مهندسی برق + چند نمونه پایان نامه تکمیل شده ی دانشگاه های کشور را از صفحه ی زیر&nbsp;<a href="http://www.torbath.ac.ir/node/430/" target="" title="">دانلود&nbsp;</a>کنید.</font><div><br></div><a href="http://www.torbath.ac.ir/node/430/" target="" title=""><div style="direction: ltr;">http://www.torbath.ac.ir/node/430</div><div style="direction: ltr;"></div></a><div style="direction: ltr;">&nbsp;</div></div><div style="direction: ltr;"><font face="Mihan-Koodak" size="4"><br></font></div><div style="direction: rtl;"><font color="#330000" face="Mihan-Koodak" size="4">* همانطور که سر کلاس گفته شد، مقاله، خلاصه ای از کاری است که انجام داده اید، &nbsp;لازم است مقاله خود را در فرمت "بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران&nbsp;&nbsp;" که لینک آن گذاشته شده بنویسید.</font></div><div style="direction: rtl;"><br></div><div style="direction: rtl;"><br></div><div style="direction: rtl;"><span style="font-size: medium;">* فایل پاور پوینت را به شکل زیبا و تمیز آماده کنید، پاور پوینت باید شامل تمامی سرفصلهای پروژه شما باشد، مشکل، تعریف آن، تعریف پروژه، قطعات مورد استفاده در پروژه، برنامه نویسی، شبیه سازی، نتایج شبیه سازی ، نتیجه گیری و ...</span></div><div style="direction: rtl;"><span style="font-size: medium;"><br></span></div><div style="direction: rtl;"><span style="font-size: medium;">* در پاور پوینت فقط تیتر مطالب را بگزارید و از کپی کردن تمامی مطالب پایان نامه پرهیز کنید، باید فقط تیتر باشد و توضیحات را خودتان بدهید.</span></div><div style="direction: rtl;"><span style="font-size: medium;"><br></span></div><div style="direction: rtl;"><span style="font-size: medium;">* اگر سوالی دارید همینجا مطرح کنید.</span></div><div style="direction: rtl;"><span style="font-size: medium;"><br></span></div><div style="direction: rtl;"><span style="font-size: medium;"><br></span></div><div style="direction: rtl;"><span style="font-size: medium;"><br></span></div><div style="direction: rtl;"><span style="font-size: medium;"><br></span></div><div style="direction: rtl;"><div class="comment_row-body" style="margin: 10px 0px 0px; padding: 0px; line-height: 17px; text-align: right;">سلام.خسته نباشید.داخل پاورپوینت نتایج شبیه سازی و نتیجه گیری چه تفاوتی باهم دارد؟تفاوت بین مقدمه و چکیده در مقاله چیست؟</div><div class="comment_row-body" style="margin: 10px 0px 0px; padding: 0px; line-height: 17px; text-align: right;"><b style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: normal;">پاسخ شما :&nbsp;</b><span id="reply_text_2049027" style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: normal;">سلام<br style="margin: 0px; padding: 0px;">1- در بخش نتیجه گیری قرار است بیان کنید که شما از انجام این پروژه چه نتیجه ای گرفتید، در کل چه سودی کردید و بازده کار شما چه بوده است، اما نتایج شبیه سازی که مشخص است ، باید بر اساس فایل شبیه سازی این نتایج را بیاورید.<br style="margin: 0px; padding: 0px;">2- در مقاله، چکیده در 5 خط بیان میکند که شما چه کار کردید و چه نتیجه ای گرفتید، اما در مقدمه مثل مقدمه پایان نامه، باید مرور کارهای پیشین داشته باشید و نقد مختصری بر آنها و ...</span></div><div><br></div><div class="clearfix" style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right;"></div></div> text/html 2017-12-13T09:41:39+01:00 torbatuni.mihanblog.com مدیر وبلاگ کلاس ایمنی در مهندسی برق برای دانشجویان درس آشنایی با برق http://torbatuni.mihanblog.com/post/542 <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>کلیه دانشجویان درس آشنایی با مهندی برق، &nbsp;کلاس ایمنی در برق روز یک شنبه ساعت 7:30 صبح &nbsp;تشکیل میشود.<div><br></div><div>* حضور در کلاس اجباری است و امتحان کتبی درس از این قسمت برگزار میشود.</div><div><br></div><div>* گروه یک ساعت 8&nbsp;و گروه دو ساعت 10 در محل کارگاه ها حضور داشته باشند (آقای مهندس موسوی مسئول کارگاه مراجعه نمایید.)</div><div><br></div><div>* استاد درس آقای مهندس ذباح هستند.</div><div><br></div><div>* برای هر گروه 2 یا 3 جلسه کلاس تشکیل میشود (در محل کارگاه برق توسط استاد ذباح).</div><div><br></div><div>* حضور در کلاسها اجباری است.</div><div><br></div><div>* بخشی از نمره ی پایانی درس از امتحان کتبی ایمنی در مهندسی برق خواهد بود.</div><div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center; "><a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/309/926450/goruhimeni13961.xlsx" target="" title=""><font size="4">دانلود لیست گروه بندی&nbsp;</font></a></div> text/html 2017-11-12T09:28:28+01:00 torbatuni.mihanblog.com مدیر وبلاگ لیست پروژه های دانشجویان آشنایی با مهندسی برق ورودی 96 http://torbatuni.mihanblog.com/post/538 <font size="3">لیست پروژه ها را از لینک زیر دانلود کنید:</font><div style="text-align: center; "><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center; "><font size="3"><a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/309/926450/projectlist96.xlsx" target="" title="">دانلود&nbsp;</a></font></div><div style="text-align: center; "><br></div><div style="text-align: center; "><br></div><div style="text-align: right;">فایلی که من سر کلاس ارائه دادم:</div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><a href="http://www.torbath.ac.ir/sites/default/files/ashnaye ba bargh.rar" target="" title="">دانلود</a></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;">1- برای پروژه از منابع معتبر استفاده میکنید، منابع معتبر یعنی سایت سازمان سنجش، سایت دانشگاه ها، بخش نامه های وزارت علوم، چارتهای مصوب دانشگاه ها و کسی که در آن رشته تحصیل کرده است.</div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;">2- اگر منبعی پیدا نکردید، میروید دانشگاه فردوسی مشهد، اساتید یا دانشجویان ارشد و دکتری مربوطه را پیدا کرده و از آنها میپرسید.</div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;">3- تحقیق میبایست تا 30 آبان انجام شده و به آدرس torbatuni &nbsp; &nbsp;(@) gmail &nbsp; (dot) &nbsp;com &nbsp; ارسال شود.</div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;">4- فایل پاوپوینت جهت ارائه آماده میکنید، انرا تبدیل به pdf &nbsp;هم میکنید و سپس هر دو نسخه را برای من ارسال میکنید.</div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;">5- هرکس فقط از ایمیل شخصی خود &nbsp;ایمیل ارسال کند، اگر ایمیل ندارید، یکی برای خودتان ایجاد میکنید.</div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;">6- موضوع ایمیل ارسالی این باشد &nbsp;: &nbsp;"پروزه اول درس آشنایی با مهندسی برق - شماره دانشجویی _ نام و نام خانوادگی"</div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;">7- پروژه اول تا 10 نمره از نمره ی پایانی شما را در بر دارد. باید دقیق باشد، فایل پاورپوینت زیبا طراحی شده باشد.</div> text/html 2017-09-18T07:09:06+01:00 torbatuni.mihanblog.com مدیر وبلاگ دفاع پروژه و کارآموزی http://torbatuni.mihanblog.com/post/537 کلیه دفاع های پروژ و کاراموزی روز دوشنبه کنسل است.<div>دفاع های روز سه شنبه ساعت ۱۶ برگزار میشود.</div><div><br></div><div>لطفا صبح سه شنبه وبلاگ را چک کنید که برنامه عوض نشده باشد.</div><div><br></div><div><br></div><div>دفاع سه شنبه کنسل شد, روز چهار شنبه ساعت ۸ صبح افراد باقی مانده آماده دفاع باشند.&nbsp;</div> text/html 2017-09-11T06:51:55+01:00 torbatuni.mihanblog.com مدیر وبلاگ زمان دفاع کار آموزی و پروژه http://torbatuni.mihanblog.com/post/536 <div>زمانهای دفاع دانشجویان کار آموزی و پروژه در فایل زیر مشخص شده است، لطفا دانلود کنید و بر اساس آن برای دفاع تشریف بیاورید.</div><div><br></div><div><br></div><div><div style="text-align: center;"><a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/309/926450/DEFA.pdf" target="" title=""><font size="5">دانلود زمانهای دفاع</font></a></div><div><br></div><div><br></div><a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/309/926450/DEFA.pdf" target="" title=""><div></div></a></div><div style="text-align: right;">1- لب تاب همراه داشته باشید</div><div style="text-align: right;">2- کلیه فرمهای کار اموزی را همراه داشته باشید.</div><div style="text-align: right;">3- فرمهایی که مربوط به محل کار اموزی است، مهر و امضا شده باشد.</div><div style="text-align: right;">4- گزارشهای هفتگی و عکسها کامل باشد.</div><div style="text-align: right;">5- گزارش نهایی که قرار بود بر اساس فرمت پایان نامه نوشته شود کامل باشد.</div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;">6- میتوانید اگر در روز مشخص شده برای دفاع مشکل دارید، با افراد دیگر لیست روز خود را عوض کنید.&nbsp;</div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;">برای دفاع کار آموزی</div><div style="text-align: right;">1- یک فایل پاور پوینت درست میکنید که در آن تمامی مطالب گزارشات هفتگی و عکسها و ... موجود باشد، باید بتوانید از تمامی موارد کار آموزی به طور علمی دفاع کنید.</div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;">2- گزارش نهایی هم قبلا بارها ذکر شده، در فرمت پایان نامه، مجموعی از گزارشهای تکی است، با مراجع علمی و مستدل</div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div>